06 - 27 182 209

IEDER MENS IS VERSCHILLEND

We kijken altijd naar de stoornis in combinatie met de cliënt. Hierdoor kunnen we de

achterliggende problemen in kaart te brengen om tot een persoonlijk behandelplan te komen.

Oefening baart kunst

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders tijdens

de behandelperiode. Bij voorkeur is één van hen aanwezig tijdens de behandeling. De meeste behandelingen vereisen dat er dagelijks

thuis geoefend wordt, des te eerder merkt u resultaat.

 

Evalueren

Aan het eind van de behandelperiode bespreken we samen de behaalde resultaten. Zijn de voorafgaand besproken doelen bereikt?

Zonodig maken we in overleg een nieuw behandelplan.

 

 

 

 

 

 

Logopedie is direct toegankelijk zonder verwijzing van een arts.