06 - 27 182 209

1994: afgestudeerd Logopediste

Specialisaties:

- Spraak- en taalstoornissen

- Oromyofunctionele therapie

- Eet- en drinkproblemen bij 0-4 jarigen (Pré-logopedie)

- Sensorische integratie

- Logopedie bij Parkinson (LSVT)

- Fonologische articulatiestoornissen

- Behandeling Methode Tan-Söderbergh

- Leespraat (gericht op kinderen met het syndroom van Down)

 

Kwaliteit

Door voortdurende bij- en nascholing blijft Logopediepraktijk Vermaas

op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vak Logopedie.

OVER          FRANCIS VERMAAS